GESAB Catamiser

Catamiser


Allmänt
Catamiser är en kombinerad enhet för återvinning av energin i rökgaserna samt NOx reduktion av avgaserna.

Enheten kommer att uppfylla framtida krav på NOx enligt IMO Tier III och gör systemet mer energi effektivt.

​Catamisern kan levereras för horisontellt montage, vertikalt montage eller som en slimmad enhet.

Installeras på fartyg, offshore-enheter eller kraftverk.
Design och konstruktion
NOx-reduktion uppnås genom Selektiv Catalyst Reduktion (SCR). Enheten är omgiven av
spiral lindade värme slingor. GESAB's långa erfarenhet av avgaspannor (Ekonomiser) säkerställer en effektiv värmeåtervinning.

Fördelar jämfört med två separata enheter (SCR och Ekonomiser)

- Mer kostnadseffektivt
- Minskad vikt
- Mindre utrymme krävs
- En leverantör som kan serva efterbehandlings systemet
CatamiserCatamiser
Catamiser
Catamiser
CatCat
Cat
Mattritning CatamiserMattritning Catamiser
Mattritning Catamiser