Elektrisk Hetoljepanna

Allmänt
 
Elektriska värmeelement är arrangerade centriskt  i ett rörsystem, och den upphettade oljan kommer att strömma parallellt. Den producerade värmen från värmeelementen kommer att överföras till hetoljan som i sin tur distribuerar värmen till konsumenterna.

Värme och kyla efter behov

Det är ofta nödvändigt att kräva en kyltid efter en uppvärmningsperiod i en diskontinuerlig process. Kombinationen av elektriska hetoljepanna och motströmsvärmeväxlare gör detta möjligt.
Electro Fluid HeaterElectro Fluid Heater
Electro Fluid Heater
Electro Fluid Heater
HeatingHeating
Heating
Heating
Fördelar
Optimal termisk verkningsgrad
 
Ingen skorsten, ingen energiförlust på grund av rökgas
 
Definierad flödeshastighet och ytbelastning av värmeytan.
 
Ingen filmtemperatur belastning av hetoljan till följd av överhettning
 
Exakt kontroll av flödestemperaturen med konstant värmekapacitet av värmeelementen.
 
Kapacitets kontroll av multi - eller kontinuerliga steg.
 
Oproblematiskt installation på plats på grund av moduluppbyggt system.
 
Modulära enheter - lätt att underhålla.
 Flow diagram with Electro Flu Flow diagram with Electro Flu
Flow diagram with Electro Flu
Flow diagram with Electro Fluid Heater
Bild: Flödesschema med Elektrisk Värmepanna