Hetoljepannor

"GESAB HETOLJE SYSTEM HAR VISAT SIG VARA
ETT AV DE MEST EFFEKTIVA SYSTEMEN FÖR MARINT OCH INDUSTRIELLT BRUK "​
Principen:
 
GESAB - HTI Hetoljepannor är byggda enligt DIN 4754 och klassnings sällskapens regler för tryckkärl. Tvångscirkulations pannor med vertikal eller horisontell design är tillgängliga för effekter i intervallet 200-15000kW. Hetolje pannor, med en värmeeffekt på 800 kW och uppåt, kan använda eldningsolja för brännare med viskositet 700 cSt vid 50 ° C. På begäran kan vi leverera brännare med en roterande kopp och pannor avsedda för förbränning av spillolja och sludge. Genererad värme, genom olje- eller gas förbränning, kommer att överföras till hetolje systemet genom böjda rör som bildar cylindrar inuti pannan. Inom den innerst cylindern - förbränningskammaren - överförs värmen genom strålning och i den yttre cylindern genom konvektion.
Thermal Fluid HeaterThermal Fluid Heater
Thermal Fluid Heater
Thermal Fluid Heater
Konstruktion och design:
Panndesignen är uppbyggd av två spirallindade värmeslingor, monterade i varandra och omges av ett gastätt hölje.
Utsidan av hetoljepannan består av en mantel med mineralull som är isolerad med galvaniserat stål. Rökgaserna passerar tre gånger över uppvärmningsytan och överför värme genom rörväggen till värmemediet, detta säkerställer en hög termisk verkningsgrad.
Thermal Oil HeatersThermal Oil Heaters
Thermal Oil Heaters
Thermal Oil Heaters
Fördelar:
Alla dessa konstruktionsdelar gör GESAB - HTI Hetoljepannor till ett ekonomiskt och effektivt val.
 
Den generöst dimensionerade förbränningskammaren garanterar en lång livslängd av pannan tack vare att ingen flamma kommer i kontakt med uppvärmningsytan och att ingen överbelastning av hetoljan inträffar.
 
En innovativ design av rörens upphängning garanterar en säker och stressfri möjlighet till termisk expansion.
 
Värmeförluster och yttemperaturer hålls låga genom en effektiv användning av isolerande mineralull och plåtbeklädnad .
 
Säkerhetsdetaljerna eliminerar behovet av kontinuerlig närvaro av operatörer.
Standard Program:
Effekt område 200 - 15000 kW. Vi levererar också kundanpassade pannor med högre kapacitet .
 
Konstruktion
Vertikala eller horisontella pannor, beroende på fysiska begränsningar  på installations .
 
Typ av bränsle
Diesel, eldningsolja, naturgas, flytande gas och liknande.
 
Godkännanden
TÜV Tyskland.
Klassificeringssällskap: KR, LRS, DNV GL, RINA, NK, BV och andra.
GESABs hetoljesystem kan också byggas i enlighet med andra standarder.
GESAB THERMAL FLUID HEATINGGESAB THERMAL FLUID HEATING
GESAB THERMAL FLUID HEATING
GESAB THERMAL FLUID HEATING
Toh drawing for tableToh drawing for table
Toh drawing for table
tABLE OF DIMENSION tohtABLE OF DIMENSION toh
tABLE OF DIMENSION toh
Thermal Fluid Heater2Thermal Fluid Heater2
Thermal Fluid Heater
Thermal Fluid Heater