MILJÖ

MILJÖPOLITIK
Material och arbetsmetoder skall alltid väljas med maximal hänsyn till miljön under hela produktcykeln.

Förbränningsprocessen i värmaren och kemiska sammansättningen av värmeolja ska alltid utformas för maximalt skydd av personal, både under byggtiden och verksamhet, ska alla arbetsmetoder syfta till att minimera riskerna för olyckor och långsiktiga skador på människa och natur. "
samtidigt minimera miljöpåverkan.
EnvironmentEnvironment
Environment
Environment
Arbetsmetoder och material väljs alltid med maximal hänsyn till miljön under hela produktens livscykel.

Tekniska lösningar, förbränningsprocessen i värmare och kemiska egenskaperna hos den termiska olja ska alltid utformas för maximalt skydd av personal under konstruktion och drift.

Alla arbetssätt och material skall väljas för att minimera riskerna för olyckor och samtidigt ta bort eventuella långsiktiga skador på människa och natur.