Företaget

GESAB byggdes på den långvariga sjöfart och tung industri traditionen i Sverige. Företagets grundare startade GESAB i mitten av 80-talet efter att ha arbetat med marina värmeapplikationer under flera decennier.

Bolagets affärsidé är att konstruera, bygga och leverera hög kvalitet och kostnadseffektiva värmesystem marina och industriella användare över hela världen.

Detta åtagande kräver att bolaget för att hantera alla faser av förstudier, teknik, design, inköp, tillverkning, leverans och driftsättning av värmesystem komplett med reservdelar.​
Engineering är en viktig del av bolaget. GESAB har utvecklat en mycket kraftfull datorprogram för konstruktion av kompletta värmesystem med termisk oljevärmare, avgaspannor, värmeslingor och andra värme konsumenter.

GESAB byggdes på den långvariga sjöfart och tung industri tradition i Sverige. Företaget Grundarna startade GESAB i mitten av 80-talet efter att ha arbetat med marina värmeapplikationer under flera decennier.

Bolagets affärsidé är att konstruera, bygga och leverera hög kvalitet och kostnadseffektiva värmesystem marina och industriella användare över hela världen.

Detta åtagande kräver att bolaget för att hantera alla faser av förstudier, teknik, design, inköp, tillverkning, leverans och driftsättning av värmesystem komplett med reservdelar.
Från och med 1998, GESAB nu uteslutande tillverkar väl kända HTI Termisk värmare i sina egna anläggningar.

Bolaget spelar kontinuerligt en ledande roll på den marknaden, har positionerat sig i konkurrensen och har en ljus framtid!
The CompanyThe Company
The Company
The Company