Produkter

GESAB's PRODUKTER
DISTRIBUERAS ÖVER HELA VÄRLDEN

GESAB
Beläget i Göteborg, det maritima centret i Scandinavien, har GESAB över 50 års erfarenhet av att leverera värme och NOx reduktionssystem för marina och industriella applikationer. Gesab kvalitetsprodukter ger kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga lösningar till uppvärmningsbehoven eller NOx reglering för alla typer av fartyg och industrier.

GESAB ENGINEERING OCH PRODUKTKVALITET
Det välskötta GESAB säkerställer högsta kvalitet i alla faser av produkt design, inköp, planering och produktion. Genom att kontinuerligt utveckla ny teknik och produktionsmetoder, kan GESAB möta de ständigt förändrade marknadskraven. En mycket kompetent och serviceinriktad personal ser till att kunderna får den specifiserade produkten på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt.

Avancerad logistik
Online kontakt med våra lokala agenter säkerställa full kontroll över världsomspännande leveranser. Vår erfarna personal håller kunden kontinuerligt informerad om aktuell status för konstruktion, tillverkning, transport, driftsättning, uppstart etc.
GESAB sortiment:

- Hetoljepannor av typ TOH upp till 20.000 kW med olja eller gas eldning.

- Varmvatten pannor typ HWH upp till 20.000 kW med olja eller gas eldning.

- Avgas pannor (Economizer) typ EGH upp till 5 000 kW.

- Elektriska pannor typ EHE upp till 3 000 kW.
- Indirekt uppvärmda ånggeneratorer (SG) upp till 10 Ton / h.

- Indirekt uppvärmda hetvatten Generatorer.

- Rördragnings konstruktion för värmebärande hetoljor, varmvatten, ånga.
- Värmeväxlare (motströms enheter för värmebärande hetolja, vatten, ånga).

- "Ready-to-use"" hetolje pannanläggningar med indirekt ånga och vattenproduktion.

- Process temperatur regulatorer för värme / kyla.

- Färdigmonterade pannor på skid.

- Färdig monterade kompakta pann anläggningar.

- SCR reaktorer - upp till 10 000 kW motoreffekt,
  Vertikal / horisontell med Multi-motor eller kombinerad med ljuddämpare. - Catamiser®

- Upp till 10 000 kW motoreffekt, Vertikal / horisontell och Smal typ.